Odstąpienie od umowy

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

      Zwrot towaru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANE SPRZEDAJĄCEGO

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANE KUPUJĄCEGO / KONSUMENTA

Miejscowość ................................................................... Dnia ......................................................................................................

Imię i Nazwisko / nazwa firmy ........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................................................

Nazwa Użytkownika..........................................................................................................................................

Telefon ...................................................................... E-mail .........................................................................................................

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość :

Numer transakcji / zamówienia / klienta .................................... Numer i data paragonu / faktury ............................................

Nazwa / symbol towaru ............................................................................................. Ilość w sztukach ........................................

Data dostawy .........................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi :

Imię i Nazwisko / nazwa firmy .........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................................................

Nazwa Banku ....................................................................................................................................................................................

Numer rachunku :

Podpisując ten dokument oświadczam że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi w tym dokumencie

Czytelny podpis Kupującego / konsumenta ............................................................................................................................................

  • Delicious
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas zakupów towarów dokonywanych w firmie Fatimire za pośrednictwem portali aukcyjnych lub bezpośrednio w sklepie internetowym jest obecnie Fatimire. Informujemy iż każdemu naszemu Klientowi przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przeniesienia danych. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email shop@orgonit-fatimire.com. Informujemy również o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie Artykuł 6. punkt 1b,c rozporządzenia UE 2016/679, w celu realizacji zamówienia, oraz do kontaktu z Klientem w celu prezentacji oferty Fatimire lub innych istotnych z punktu widzenia klienta informacji. The administrator of personal data given while placing an order for Fatimire via online auction sites or directly via online shop is Fatimire. We inform that every our customer has a right to access, change, delete or delimit its personal data as well as oppose the processing and transfer of the personal data. Please send your request to shop@orgonit-fatimire.com. We inform that every our customer has a right to lodge a complaint with a supervisory authority in case of unauthorized use of personal data. All personal data will be processed pursuant to Article 6 point 1b,c,regulation UE 2016/679, in order to fulfill the purchase and to contact the customer regarding Fatimire offer or other important issues that consider the customer.
Ok Zamknij
pixelpixel